מתקנים פונקציונליים

Screen Shot 2023-10-31 at 10.13.02

מתקן כושר קרופסיט משולב

קומביין - פונקציונלי 1

מתקן כושר פונקציונלי COMBINE

קומביין - פונקציונלי כפול 2

מתקן כושר פונקציונלי כפול

Screen Shot 2023-03-15 at 13.08.32

מתקן כושר פונקציונאלי

Screen Shot 2023-03-15 at 12.53.42

מתקן כושר ACT113

פונקציונלי סולם משופע 1

מתקן כושר פונקציונלי סולם משופע

מתקן כושר משולב 1

מתקן כושר משולב – מקבילים, מתח, בטן

מרובע כושר סגור

מרובע כושר