אור ים- קיסריה

הקמה: 2023

השצ”פ החדש מבית איכות המשחק הממוקם בשכונת אור ים בקיסריה מכיל מתקנים מדהימים מסדרת המכשפות

מתקניםנ משולבים גדולים וקטנים המתאימים למשחק לילדים בכל הגילאים