גן כושר- קורנית

הקמה: 2021

בגינת הכושר ביישוב קורנית הוקמו על בסיס  משטח הבטון שהיה במקום מתקני כושר קלאסיים מגוונים,

בנוסף שולב בגן גם מתקן פונקציונאלי לעבודה בתרגילים הכוללים משקל גוף