ECO WOOD- בית רימון

הקמה: 2023

גינת בית רימון מציגה את סדרת מתקני הדגל של החברה,

סדרת הECO WOOD

סדרת מתקני דמוי עץ מדהימים ביופיים הכוללים מגוון פונצקיות