גן התור- גבעת זאב

בשצ”פ התור גבעת זאב, לקחנו גן קיים והפכנו אותו לפנינה.
המתקנים הוחלפו במתקנים מגוונים וחדשים

משטח הבטיחות הוחלף