גן הדינוזאור- גבעת זאב

הקמה: 2023

תחת העצים הרחבים של גבעת זאב הוקם שצ”פ הדיונזאור

מתקנים משולבים העומדים על גבי דשא  עם דוגמאות עיצוב שונות

המתקן המשולב שמותקן במרכז גן זה הוא “הרפתקאה ביער”